DECA MA311-50003

MA311-50003图片仅用于说明,请联系销售
 • 产品品牌: DECA
 • 生产厂家: 台湾进联
 • 订货号: MA311-50003
 • 规格型号: MA311-50003
 • 产品名称: DECA MA311-50003
 • 产品类别: MA
 • 焊针间距: 5.00
 • 连接方式: 焊接
 • 端子位数: 3针
 • 接线方式: 螺丝压线
 • 浏览次数:
 • 本月下载:
 • 本周下载:
 • 本日下载:
 • 资料大小: 230.47 KB
 • 更新时间: 2021年06月27日

MA311-50003简介

DECA MA311-50003

台湾进联欧规接线端子台

DECA印刷线路板接线端子

DECA PCB接线端子

电话:13655187271